dasv
KNOP ELEKTRONIK A/S Controller CT-900

Controller CT-900

Förhindra fallskador med hjälp av CT-900 med inbyggt ljus.

Aktivering av ljuset kan ske med hjälp av en sänglist som placeras i sängen eller en SängVakt PIR900.
När personen går upp ur sängen aktiveras CT-900 som tänder ljuset. CT-900 kan också sända ett larm om personen ej är tillbaka i sängen på en förutbestämd tid, som till exempel vid ett fall. Är man tillbaka i sängen innan tiden löpt ut skickas inget larm och ljuset släcks automatiskt. Man kan koppla in ytterligare 5st lampor LS-900 vid behov.

Man kan också använda CT-900 till att tid styra produkter i KNOP’s 900-serie, som till exempel en SängVakt PIR900 som man bara vill skall larma nattetid.

 

Art.nr:  CT-900LED

 

Tillbehör:

LS-900 Ljus enhet
BC70red Sänglist
TX-900-1 Sändare för sänglist
PIR-900 Säng- /Dörrvakt